CENÍK

Cena pronájmu je vždy smluvní dle typu brány, počtu dnů, požadavku na montáž/demontáž, případně na dopravu (počet km) a pod. Doplňky k branám, jako např. stojany na květiny, či stolek na prstýnky jsou již součástí pronájmu a je pouze na Vás, zda budete mít zájem o jejich zapůjčení.

KAUCE

Kauci ve výši 5.000 -15.000,- Kč (dle typu brány) uhradíte oproti převzetí brány. Kauce slouží jako záruka v případě ztráty, odcizení, či poškození brány ze strany zákazníka. V případě poškození brány bude z kauce odečtena smluvní pokuta dle rozsahu poškození brány. Výše této pokuty je upravena ve Smlouvě o pronájmu, se kterou je každý zákazník obeznámen před převzetím brány a svůj souhlas se zněním smlouvy potvrdí svým podpisem.

V případě řádného předání brány Vám kauce bude vrácena ve výši 100%.

Napsat komentář